Ngày Tốt Khai Trương Tháng 9 Năm 2021

     

Xem ngày khai trương để các bước làm ăn sắm sửa được nhiều tiện lợi và may mắn Vạn Phát, vì chưng vậy việc chọn ngày tốt khai trương tốt mở siêu thị vô cùng quan trọng. Mở bán khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ sẽ đem đến nhưng xui sẻo không thể lường trước. Bên dưới đây, Xem Vận Mệnh sẽ tổng hợp phần đông ngày tốt công ty sự cho câu hỏi khai trương mua sắm để giúp quý bạn dễ dàng trong câu hỏi xem ngày giỏi khai trương vào tháng 9 năm 2021.

Ngày được đánh giá là tốt cho việc mở bán khai trương cửa hành tháng 9/2021 phải gồm 3 yếu ớt tố:

- Là ngày hoàng đạo, không phạm bất cứ ngày kỵ nào

- Là ngày gồm sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

- tử vi ngũ hành của ngày tương sinh với ngũ hành của chủ shop (người xem).

TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG trong THÁNG 9 NĂM 2021
Bạn đang xem: Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2021


Xem ngày tốt khai trương mon 11 năm 2021


Tử vi của 12 nhỏ giáp năm 2022


Ngày

Ngày giỏi xấu hồi tháng 9 năm 2021


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tý, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Quý Sửu, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày sát Dần, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Mão, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Bính Thìn, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


coi NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

30

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinh Tỵ, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Canh Thân, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày không xấu mà lại cũng không tốt


Ngày Nhâm Tuất, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Quý Hợi, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày sát Tý, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Bính Dần, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Xấu
Xem thêm: Bản Reset Rank Liên Quân Mùa 18

Ngày Đinh Mão, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thân, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Quý Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày gần kề Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Tý, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Mậu Dần, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


XEM NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG NĂM 2022

+Xem ngày khai trương thành lập tháng 1năm 2022 +Xem ngày thành lập khai trương tháng 7năm 2022

+Xem ngày khai trương mở bán tháng 2năm 2022 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 8năm 2022

+Xem ngày mở bán khai trương tháng 3năm 2022 +Xem ngày khai trương thành lập tháng 9năm 2022

+Xem ngày mở bán khai trương tháng 4năm 2022 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 10 năm 2022

+Xem ngày thành lập khai trương tháng 5năm 2022 +Xem ngày khai trương thành lập tháng 11 năm 2022

+Xem ngày thành lập khai trương tháng 6năm 2022 +Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2022


*
Sim smartphone có nên là item phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại đều có những năng lượng riêng, tùy theo trật tựcủa dãy số mà lại Sim smartphone có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa ước ao muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Tìm hiểu bỏ ra tiết chân thành và ý nghĩa bộ gậy trong tarot năm 2022 mới nhất!
*
Hướng dẫn cách bói bài xích tarot cho tất cả những người mới bắt đầu chi tiết
*
Năm 2022, coi bói bài xích tarot chỗ nào hay cùng uy tín liệu các bạn đã biết?
*
Mua bài xích Tarot ngơi nghỉ đâu? Địa chỉ mua bài tarot uy tín chúng ta nên biết?
*
Xem bói chân thành và ý nghĩa bộ bài Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chủ yếu xác
*
Ý nghĩa xuôi cùng ngược của lá bài strength trong tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa lá bài bác Tarot The World năm 2022 vừa đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải ý nghĩa lá bài the sun trong tarot năm 2022 chi tiết?


Xem thêm: Kích Thước Giấy B5 Và A4 Cái Nào Lớn Hơn, Kích Thước Các Loại Giấy In

*
Ý nghĩa lá bài The Moon khi kết hợp với các lá bài xích khác là gì?

Xem ngày tốt xấu