Có nên nghe kinh phật khi ngủ

     

Khi nghe kinh, quý vị không được ở hoặc ngủ. Ko được nằm nhưng mà đọc kinh. Tôi đã giảng mang đến quý vị nghe rằng, ví như làm vì vậy thì đời sau sẽ ảnh hưởng đoạ có tác dụng thân rắn. Rắn thì luôn luôn luôn nằm dù khi dịch rời từ chỗ này mang đến nơi khác. Nó không vùng lên được.

Bạn đang xem: Có nên nghe kinh phật khi ngủ

Khi gọi kinh, quý vị buộc phải ngồi thẳng tín đồ và đạt kinh trên mặt bàn phía trước phương diện mình. Giả dụ quý vị có 1 phần kính trọng, thì sẽ cách tân và phát triển trí huệ một phần; trường hợp quý vị gồm mười phần kính trọng, thì sẽ trở nên tân tiến trí huệ mười phần. Giả dụ quý vị bao gồm một trăm, ngàn, vạn phần kính trọng, thì sẽ trở nên tân tiến trí huệ trăm ngàn, vạn phần, trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính.


Quý vị cũng rất được tăng trưởng thiện căn. Ghê Kim Cang bao gồm nói rất rõ: “Ở chỗ nào có tởm nầy, tức khu vực đó tất cả Đức Phật hoặc như các vị đồ đệ được kính trọng của Đức Phật”. Trường hợp quý vị tất cả tâm tôn kính, thì quý vị sẽ có được được trái báo tốt lành, nếu như không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy coi như bao gồm Đức Phật yêu thích Ca Mâu Ni sẽ giảng pháp và ngài A Nan sẽ ngồi bên cạnh. Phổ biến quanh quý khách trong hội bọn chúng là các vị Đại ý trung nhân Tát. Hãy tưởng tượng pháp hội đang ra mắt trên núi Diệu cao. Nếu quý vị đã bao gồm tâm kính trọng như thế này, chắc chắn là sẽ cho lúc khách hàng được giác ngộ.

Xem thêm: Lời Bài Hát (Lyrics): Tình Đẹp Khi Dở Dang Một Thời, Lời Bài Hát Anh Thương Em Nhất Mà

Nam mô A Di Đà Phật

Trích trừ khiếp Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – Hòa Thượng Tuyên Hóa. (Quyển 5)


*

*

*

*

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được ghi lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình phê duyệt này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Cách Ngâm Rượu Rễ Đinh Lăng, Cách Ngâm Rượu Đinh Lăng Cả Củ


Một đời thành tựu

”Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại tượng pháp thiền định thành tựu. Thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu”Dứt vứt nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, ko luyến ái trang bị chất, không hề ham ước ao dục vọng, đã giải thoát được phần nhiều sự ràng buộc với không khi nào bị phiền não.